Logo SINDOnews

UNTA EMAS

  • Kalam
    Kamis, 22 Oktober 2020 - 14:03 WIB
    Kisah Sahih dalam Sunnah
    Dalam Al-Qura'an dan Hadis kisah Nabi Shaleh dan Kaum Tsamud berisi peristiwa dan kejadian yang jelas lagi terperinci. Kisah ini tidak disinggung di Taurat, dan ahli kitab tidak mengetahui.